I anledning Tiedemanns flytteprosess fra tradisjonelle industri – og administrasjonslokaler benyttet vi Memetor til endring av de ansattes tankesett. I samarbeid med Memetor utarbeidet vi en prosess av for å få alle med i utforming av de nye mulighetene som flyttingen innbar, ikke minst mentalt – fra en generell industritankegang og organisering – til en moderne kunnskapsbedrift. Memetor, gjennom sine prosesser sørget for en mental on-boarding og felles etablering av nye ”kjøreregeler” i et åpent kontorlandskap. Samarbeidet med Memetor ga grunnlaget for en helt ny bedriftskultur og et utmerket utgangspunkt fremover.

Corporate Affairs Director
Jan Robert Kvam