Veritas Petroleum Services

Both in 2015 and 2016 Veritas Petroleum Services had the pleasure of working with
Memetor and its consultants in multiple locations around the world. I am impressed with the professional work ethics put in place as well as the method of facilitation used by Memetor.
Read more

Tiedemanns Tobakk

I anledning Tiedemanns flytteprosess fra tradisjonelle industri – og administrasjonslokaler benyttet vi Memetor til endring av de ansattes tankesett. I samarbeid med Memetor utarbeidet vi en prosess av for å få alle med i utforming av de nye mulighetene
Read more