I forbindelse med Klimafestivalen §112 har vi fått gleden av å holde to Think&Talk-seminarer 5. og 6. januar. Temaene for helgen er “kart og terreng” og “aktør og brikke”. 

Arrangementene holdes på SALT art & music i Oslo klokka 15:30 til 17:30 begge dager. 

Lørdag 5. januar

Sammen med våre gjester i panelet gir vi deg muligheten til å utforske ulike perspektiver på mentale kart og terreng. Hva innebærer det at andre har kart som er forskjellige fra dine? Hva kan du gjøre for å kommunisere og samhandle med folk som har andre ståsteder i terrenget enn deg? Og hva gjør vi når kart og terreng ikke lenger stemmer overens?

For å snakke om dette har vi med oss Gina Gylver (leder for Natur og ungdom), Silvija Seres (matematiker og teknologiinvestor), Mina Adampour (samfunnsdebattant og lege) og Hege Schøyen Dillner (bærekraftdirektør Veidekket ASA). 

Søndag 6. januar

I noen situasjoner opplever vi oss selv som brikker i spill og prosjekter iscenesatt av andre. Andre ganger definerer vi selv hva vi vil og kan gjøre, og handler som selvstendige aktører. Hvilken rolle passer i hvilke situasjoner, og hvordan kan du bevisst velge mellom disse?

For å utforske dette nærmere har vi denne dagen med oss gjestene Asbjørg Næss (sivilingeniør og partner i Civitas), Jannik Abel (kunstner og foredragsholder), Martin Skadal (entreprenør og fulltidsaktivist) og Marianne Borgen (ordfører i Oslo kommune).

dsc_0111

Think & Talk er en annerledes seminaropplevelse hvor du selv deltar gjennom å tenke og snakke med andre uten at du trenger å eksponere deg i plenum. Det er enkelt, inspirerende og krever ingen forberedelser fra deg.

Se vår Facebook-side for mer informasjon om de kommende arrangementene.

Hele programmet for klimafestivalen kan leses her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s